Privacy

Hieronder vind je de Privacy verklaring van Projectvloeren Nederland. Dit privacystatement is bestemd voor al onze klanten met wie wij een overeenkomst hebben of klanten die van onze diensten of de website gebruik maken.

PRIVACY VERKLARING

PRIVACYVERKLARING PROJECTVLOEREN NEDERLAND

INLEIDING

Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen.
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de
Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Dit privacystatement is bestemd voor al onze klanten met wie wij een overeenkomst hebben of
klanten die van onze diensten of de website gebruik maken.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens
gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen
waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken
en welke bewaartermijnen wij hanteren.

RELATIEGEGEVENS

Wij hebben uw contactinformatie nodig om u allereerst te informeren en om contact te hebben
met elkaar.

Wij beschikken over de persoonsgegevens zodat we een passende offerte kunnen maken en de
overeenkomst met u uit kunnen voeren en u daarover te informeren. De persoonsgegevens die
wij van u verwerken zijn: geslacht, naam, NAWgegevens, e-mail, telefoonnummers, andere
gegevens voor zover nodig om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren.

Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om de overeenkomst uit te voeren en tot maximaal vijf
jaar daarna.

FINANCIËLE GEGEVENS

Om ervoor te zorgen dat wij de juiste factuur aan u versturen, verwerken wij ook uw
persoonsgegevens. Wij bewaren deze factuurgegevens zolang het nodig is. Voor bepaalde
financiële gegevens geldt een fiscale bewaartermijn van zeven jaar na het einde van de overeenkomst.
Daarnaast vernietigen wij deze persoonsgegevens niet totdat de factuur is betaald en in geval van
een procedure voor de duur van deze procedure.

INTERNETSITES VAN DERDEN

Op onze websites vindt u links naar andere websites en social media (Twitter, Facebook,
Google Plus en Linked In). Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites
hanteren een ander privacybeleid waarop wij geen invloed hebben.

CONTACTFORMULIER

Op onze website kunt u een contactformulier invullen. Door het invullen van dit formulier, geeft
u toestemming om u te benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te
nemen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

BUTTON “STUUR MIJ EEN SNELOFFERTE”

Indien u gebruik maakt van de button “stuur mij een snelofferte” geeft u toestemming om u te
benaderen en hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruiken wij
uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast vragen wij u om samenstelling van de
huidige vloer en toekomstige wensen om een passende offerte voor u te maken.

BUTTON “STUUR MIJ EEN BROCHURE”

Indien u gebruik maakt van de button “stuur mij een brochure” geeft u toestemming om u een
brochure per post of email toe te zenden. Wij hebben dan een gerechtvaardigd belang om u
te benaderen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

BUTTON “PLAN EEN AFSPRAAK IN”

Indien u gebruik maakt van deze button dan geeft u toestemming om u (telefonisch) te benaderen.
Wij hebben daarbij dan een gerechtvaardigd belang. Hiervoor gebruiken wij uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres. Uw emailadres gebruiken we indien we u telefonisch niet kunnen
bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat uw verzoek is afgewikkeld en tot 6 maanden daarna voor het geval u naderhand nog meer vragen heeft zodat wij uw informatie er dan meteen bij kunnen pakken.

SOLLICITANTEN

Als u bij ons solliciteert of komt werken, verwerken wij uw persoonsgegevens om die reden ook.
Hiervoor gebruiken wij de door u opgegeven gegevens als uw naam en e-mailadres en
noodzakelijke loongegevens. Wij bewaren de persoonsgegegevens van sollicitanten totdat uw sollicitatie en bij toestemming van u tot 12 maanden daarna voor het geval er zicht een geschikte andere vacature
zou kunnen voordoen. Wij bewaren de persoonsgegegevens van medewerkers tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst (vanwege de fiscale bewaarplicht).

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze
website bezoekt. De cookies op onze website gebruiken we alleen om onze website beter te laten functioneren. U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de
browsergeschiedenis te wissen. We verstrekken geen gegevens aan derden voor marketingdoelen, behalve als u bij ons heeft aangegeven dat u daarin geïnteresseerd bent. Rechten met betrekking tot
persoonsgegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 1.  een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en
  wat we daarmee doen;
 2. de inzage in uw persoonsgegevens;
 3. het corrigeren van terechte fouten;
 4. het verwijderen van verouderde gegevens;
 5. het intrekken van toestemming;
 6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 7. en het overdragen van uw gegevens naar een
  derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u dit dan doen? U kunt een verzoek zoals hierboven bedoeld, heel
eenvoudig bij ons indienen.

DIVERSEN

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Wij verwerken geen
persoonsgegevens buiten de EER. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

CONTACTGEGEVENS:

Projectvloeren Nederland
Ratio 14
6921 RW Duiven
E-MAIL: info@projectennederland.nl
Tel. +3126 312 17 01